จัดส่งฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ BUSHNELL ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากร ตามที่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรมีให้“ ตลอดเวลาในปริมาณที่เพียงพอในรูปแบบยาที่เหมาะสมด้วยคุณภาพที่มั่นใจได้และข้อมูลที่เพียงพอและในราคาที่แต่ละบุคคลและชุมชนสามารถจ่ายได้”