จัดส่งฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ BUSHNELL ทั้งหมด

การสนับสนุนทางเทคนิค

การสนับสนุนทางเทคนิค

ปัจจุบัน บริษัท ของเรามีบุคลากรด้านเทคนิค 8 คน (รวมถึงวิศวกรอาวุโส 5 คน) มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีศูนย์ประมวลผลการขัดของตัวเอง วิศวกรอาวุโสสามารถตอบปัญหาทางเทคนิคก่อนและหลังการขายได้