จัดส่งฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ BUSHNELL ทั้งหมด

วัตถุดิบ

ปัจจุบันโรงงานมีวัตถุดิบเพียงพอซึ่งทั้งหมดมาจากผู้ผลิตในประเทศที่มีชื่อเสียง หลังจากวัตถุดิบแต่ละชุดมาถึง บริษัท ของเราจะทดสอบวัสดุทั้งหมดความแข็งแรงดึงและขนาด
เมื่อผ่านการรับรองแล้วจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลังวัตถุดิบ

9fd425c32
8f3c310e2